Kontaktirajte nas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Ferolegure

Zlítina (tudi zlitína) ali legúra je trdna zmes dveh ali več kovin.

Dobimo jo, če osnovni kovini dodamo enega ali več zlitinskih (legirnih) elementov. To naredimo z mešanjem talin. Z legiranjem (ustvarjanjem zlitin) izboljšujemo lastnosti osnovnim kovinam kot so trdnost, odpornost proti koroziji, prevodnost, ipd. Fero legure so zlitine železa in drugih elementov po katerih so poimenovane, na primer FeCr kjer je železu dodan krom.

Naš asortima

Volfram poveča trdoto, trdnost, elastičnost in izboljša sposobnost raztezanja v različnih vrstah jekla. Fero-volfram se meša z drugimi kovinami in zlitinami (običajno z jeklom), da nastanejo specializirane spojine.

FeW

FeW

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma 250 ali 500 kg sod

Fero molibden se uporablja kot dodatek zlitinam v jeklarstvu. Ima najnižji koeficient toplotnega raztezanja. Izboljšuje kaljivost jekla ter pomaga pri odpravljanju krhkosti. Uporablja se pri proizvodnji nerjavne jekla, toplotno odpornega in kislinsko odpornega jekla, orodnih jekel ter zlitin s posebnimi fizikalnimi lastnostmi.

FeMo

FeMo

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma 250 ali 500 kg sod

Fero niobij se večinoma uporablja za proizvodnjo nizko legiranega jekla visoke trdnosti. Zaradi svojih lastnosti se dodaja za povečanje trdnosti materiala, izboljša prožnosti, varljivosti in vzdržljivosti.

FeNb

FeNb

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma 250 ali 500 kg sod

Fero vanadij je zlitina, ki nastane s kombiniranjem železa in vanadija. Je univerzalni trdilec, krepilec in antikorozijski dodatek za jekla, kot so visoko trdna nizkolegirana (HSLA) jekla in orodna jekla ter za druge izdelke na osnovi železa.

FeV

FeV

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma 250 ali 500 kg sod

Siliko mangan se uporablja kot deoksidant in legirni element v jeklu. Lahko se uporablja kot nadomestek za fero silicij in feromangan pri izdelavi različnih vrst jekla. Tako silicij kot mangan pomembno vplivata na lastnosti jekla, odvisno od dodane količine in kombiniranega učinka z drugimi legirnimi elementi. Silicij in mangan imata močno afiniteto do kisika in delujeta kot deoksidanta.

SiMn

Fe-SiMn

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma razsuto

Fero mangan je zlitina železa, mangana in ogljika. Pri izdelavi železa in jekla je pomembna sestavina saj deluje kot deoksidant, hkrati pa lahko zmanjšuje vsebnost žvepla v talini.

Zlitino delimo glede na vsebnost ogljika na:

HC

FeMn HC

Visoko ogljični

LC

FeMn LC

Nizko ogljični

MC

FeMn MC

Srednje ogljični

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma razsuto

Fero silicij je pomemben dodatek za namene legiranja in deoksidacije v procesih izdelave jekla.

Ker sledimo potrebam posameznega kupca, zagotavljamo dobave FeSi po različnih vsebnostih elementov v zlitini, npr. FeSi z vsebnostjo Al 1,00% max (+ 0,1%).

FeSi

FeSi

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %) oziroma po potrebah kupca

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma razsuto

Fero krom je zlitina železa in kroma, katerih sestava kroma je običajno večja od 50%. Ker je ta zlitina bogata s kromom se uporablja za proizvodnjo nerjavnih jekel.

Glede na vsebnost ogljika v zlitini FeCr ločimo:

HC

FeCr HC

Visoko ogljični

LC

FeCr LC

Nizko ogljični

MC

FeCr MC

Srednje ogljični

Standard granulacija: 10-50 mm (90 %)

Pakiranje: v 1 t vreče oziroma razsuto

Odlikuje nas

Odzivnost

Strokovnost

Prožnost

Pravočasno
zagotavljanje surovin

Bodite obveščeni o novostih