Naše ime izhaja iz latinske besedne zveze:

»ad valorem«, ki pomeni, da je neko blago
ocenjeno po dejanski vrednosti.