Slider_1

... iz izbranih surovin za vas ...

Slider_2

z znanjem in
izkušnjami,

Slider_3

z delom in
predanostjo,

Slider_4
do vrhunskih
proizvodov za
vaše potrebe
in nazaj...

… primarne in sekundarne surovine za črno in barvno metalurgijo,
proizvodi iz jekla in barvnih kovin, skladiščenje, pretovor, pakiranje …