Kontaktirajte nas
Evropski sklad za regionalni razvoj

SOFINANCIRANJE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje VALOREM storitve in trgovina d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Digitalizacija tržnega nastopa”.

Glavni namen operacije Digitalizacija tržnega nastopa je preko celovite nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja izboljšati mednarodno konkurenčnost podjetja, pospešiti našo trenutno interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini in si olajšati vstop na mednarodne trge z digitalno promocijo zdrave prehrane.

Cilj operacije Digitalizacija tržnega nastopa je povečati mednarodno konkurenčnost našega podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije s ponujanjem naših storitev specializiranega in napredenega transporta različnih obsegov, ki je skozi celotno pot tovora digitalno spremljan in sledljiv. 

Rezultati operacije:
·       digitalizacija nastopov na sejmih,
·       vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
·       spletna trgovina,
·       izdelan produktno-prodajni video,
·       krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 52.277,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.995,00 EUR. Trajala bo predvidoma do konca avgusta 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Bodite obveščeni o novostih